Newsletter 2011/01

PhDr. Norbert Riethof
Vážení přátelé Coaching Systems,
zdravím Vás na začátku jara, které jako každý rok vybízí k aktivitě a přináší mnoho nové energie. I letos nás zastihl uprostřed řady činností, kterými naplňujeme naše poslání hledání a rozvíjení potenciálu lidí, týmů i celých organizací. Velmi mě těší, že Vás v tomto vydání newsletteru můžeme seznámit s naším novým projektem Academy of Coaching Excellence (začínáme 12. května) – akreditovaným výcvikem pro profesionální koučování určeným pro manažery, HR profesionály i všechny ostatní zájemce o profesi kouče. V tomto unikátním výcviku koučů Vám poskytneme prostor pro vytvoření Vašeho vlastního koučovacího modelu dle kompetencí Evropské rady pro mentorování a koučování (EMCC). Prosím, kontaktujte nás do 28. dubna, abyste si zajistili místo ve výcviku. Zbývají tři poslední místa! Dále jsme připravili ve spolupráci se společností Williams&Partner workshop na téma From successful manager to influential leader, kde jsme ukázali možnosti využití osobnostní typologie MBTI (Myers Briggs Type Indicator) v rozvoji leaderů. Workshop se setkal s mimořádným ohlasem publika – o průběhu Vás v tomto čísle informujeme. Zúčastnili jsme se také veletrhu Evolution v Praze, kde jsme na našem stánku diskutovali s mnoha zajímavými lidmi, kteří nás přišli navštívit. Prohlédněte si fotky, co všechno bylo na veletrhu k vidění. V současné době se stále více dostává do popředí problematika měření efektivity vzdělávání, kterému se věnuje článek Anity Crkalové. Další členka našeho manažerského týmu Claire Dickson velmi poutavě píše o využití zpětné vazby a jejím nezastupitelném místě v rozvoji jednotlivců, týmů i celých firem.

Přeji nám všem krásné Velikonoce – svátky nových začátků a nové inspirace!
PhDr. Norbert Riethof  /   Managing Director

Obsah:

ACADEMY OF COACHING EXCELLENCE
- certifikát na profesionální koučování (program akreditovaný MŠMT)

- zahajujeme 12.května
  • Chcete se stát profesionálním koučem?
  • Rádi byste se dozvěděli o koučování více?
  • Chcete se naučit nebo prohloubit si koučovací dovednosti?
  • Chcete inspirovat a podporovat své koučované?
  • Zajímáte se o osobnostní rozvoj a možnosti rozvoje lidského potenciálu?
  • Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet metodu koučování?

OD ÚSPĚŠNÉHO MANAŽERA K VLIVNÉMU LEADEROVI
– zpráva o uskutečněném semináři

13. dubna 2011 Williams & Partner uspořádal nový seminář v rámci "Leadership Series" na téma: "Od úspěšného manažera k vlivnému leaderovi". Akce se konala v PWC Business Centru a byla zaměřena na to, aby manažer lépe uměl pochopit preference lidí, co je jejich hlavní motivací a jak každý může ovlivňovat ostatní k dosažení úspěchu. Seminář byl založen na využití indikátoru Myersové a Briggsové, což je psychometrický dotazník pro stanovení osobnostních preferencí – tedy jak lidé vnímají svět a jak dělají rozhodnutí. Tyto preference byly odvozeny z typologické teorie navržené Carlem Gustavem Jungem a později upraveny pro každodenní využití.

EVOLUTION
– 1. ročník veletrhu vzdělávání a osobního rozvoje

Ve dnech 8. – 10. 4. jsme se zúčastnili jako vystavovatelé 1. ročníku veletrhu vzdělávání a osobního rozvoje s názvem Evolution.

METODA, KTERÁ POMÁHÁ MĚŘIT ÚSPĚŠNOST PROJEKTU
– model Dr. Donalda Kirkpatricka

Coaching Systems používá pro hodnocení výukových programů jednoduchý a často používaný čtyřúrovňový systém měření vytvořený před několika desetiletími Dr. Donaldem Kirkpatrickem.

"ZPĚTNÁ VAZBA JE SNÍDANĚ ŠAMPIÓNŮ“ (KEN BLANCHARD)
– o důležitosti efektivní zpětné vazby s Claire Dickson

Kdybych si pokaždé, když si klient stěžuje na šéfa nebo kolegu a na mou otázku "a řekl/a jste mu to?" zavrtí hlavou a sklopí oči, řekla o stokorunu, byla bych bohatá. Téměř každý, koho v oboru znám, souhlasí se slavným citátem "zpětná vazba je snídaně šampiónů" (Ken Blanchard). Skutečná situace v organizacích však často vypadá jinak.
Archiv:2013/022013/012012/032012/022012/012011/022011/01
2010/01
Coaching Systems s.r.o.
Blanická 28   |   120 00 Praha 2 - Vinohrady   
Telefon: +420 272 731 401   |   Mobil: +420 731 186 169
E-mail: info@coachingsystems.cz
www.coachingsystems.cz