Newsletter 2011/02

PhDr. Norbert Riethof
Vážení přátelé Coaching Systems,
Srdečně Vás zdravím na sklonku roku, který pro Vás doufám byl stejně inspirativní jako pro mě. Většinu léta jsem strávil v zahraničí, kde jsem vedle profesní a odborné inspirace načerpal i energii duchovní.
V srpnu jsem se zúčastnil konference Mezinárodní asociace pro typologii v San Franciscu – více o mé účasti najdete v článku tohoto vydání. Konference se společně se mnou za Českou republiku účastnil též Michal Čakrt, jeden z průkopníků jungovské typologie na českém a slovenském trhu. Byli jsme atmosférou natolik unešeni, že jsme se po skončení konference rozhodli založit Československou asociaci pro typologii. O jejím vzniku a činnosti Vás budeme v brzké době informovat.
V Coaching Systems mezitím došlo také k inovacím a novým přírustkům. Posílili jsme tým o další dva členy a v létě jsme spustili nové webové stránky, které doufáme přispějí k přehlednějšímu informování našich klientů a příznivců.
Dalším velkým a úspěšným projektem v Coaching Systems je Academy of Coaching Excellence, výcvik koučů připravující účastníky na akreditaci podle Evropské rady pro mentorování a koučování (EMCC). EMCC pořádala v červenci konferenci v holandském Twente, která byla věnována výzkumu v koučování. Úřadující prezidentka EMCC Lise Lewis mi tam osobně vyjádřila podporu našim aktivitám v České republice. Další běh naší Academy of Coaching Excellence začíná již v únoru 2012.
V prosinci se zúčastníme konference HR Expo, která se koná společně s Fórem personalistů. Srdečně Vás zveme k našemu stánku a na naše workshopy o využití typologie MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) v leadershipu, které povedu já a partnerka společnosti Tereza Damborská. Více informací zde.
Toto číslo newsletteru dále obsahuje příspěvky od našich konzultantů o osobnostní typologii a jejím využití v profesním růstu i při rozvíjení týmové spolupráce. Věnuje se také návštěvě Marjorie Shackleton v Praze, která zde vystoupila na velmi aktuální téma supervize v koučování.
Přeji Vám všem poklidný závěr roku 2011!
PhDr. Norbert Riethof  /   Managing Director

Obsah:

KONFERENCE APT V SAN FRANCISCU

Konference pořádaná asociací pro osobnostní typologii (APT) se konala v krásném městě se slavným Golden Gate Bridge, který jako by symbolizoval spojování protikladů – hlavní téma jungovské osobnostní typologie. Příznačný byl též název této významné akce: Type in Wonderland.

MARJORIE SHACKLETON
- akreditovaná supervizorka exekutivních koučů z Velké Británie navštívila na naše pozvání Prahu

Marjorie strávila v Praze pouhé dva dny, přesto stihla být 20. října 2011 hlavní prezentátorkou na tradičním večeru EMCC (European Mentoring and Coaching Council) a následujícího dne moderátorkou workshopu "Supervize v koučování". Tento námi pořádaný workshop na velmi aktuální téma se uskutečnil ve velmi příjemných prostorách hotelu Hilton Old Town.

VYUŽITÍ MBTI V LIFE COACHINGU

Právě jsem se na dva roky přestěhovala do Kuala Lumpur, kde budu moci díky internetu a dálkovým letům pokračovat v práci pro Coaching Systems. Nové působiště však přináší příležitosti i změny. Dokážu se coby "pamětnice" nesčetných organizačních změn, která léta pomáhá klientům zvládat životní a pracovní změny, se stěhováním vypořádat? Znám všechny dobré a špatné stránky transformačního procesu. Zvládnu to tedy? Změny jsou nevyhnutelné; jak s nimi naložíme, záleží na naší volbě. Mohu potvrdit, že emocionální stránka může někdy převážit tu racionální – zvláště když koupě SIM karty vyžaduje návštěvu tří obchodů a více než hodinu času!

CO JSME A NEJSME MY
- aneb: to, co o sobě nechceme slyšet je nejvíc naše!

Coaching Systems ve svých vzdělávacích programech často využívá typologii osobnosti podle MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator). Ta je účinným nástrojem, který pomáhá k sebepoznání i k porozumění druhým. Lze ji velmi dobře využít pro zmapování silných stránek, nalezení rezerv a cílené nasměrování dalšího rozvoje týmů I jednotlivců.
Archiv:2013/022013/012012/032012/022012/012011/022011/01
2010/01
Coaching Systems s.r.o.
Blanická 28   |   120 00 Praha 2 - Vinohrady   
Telefon: +420 272 731 401   |   Mobil: +420 731 186 169
E-mail: info@coachingsystems.cz
www.coachingsystems.cz