Newsletter 2012/01

PhDr. Norbert Riethof
Vážení přátelé Coaching Systems,
srdečně Vás zdravím před Velikonocemi, které jsou tradičně symbolem věčného koloběhu života – zanikání a vznikání. Je to také důležitý čas pro „pročišťování“ těla i duše a pro „opouštění“ starých zvyklostí a vytváření prostoru pro všechno nové. I v Coaching Systems v této době usilujeme o zkvalitňování služeb pro naše klienty zbavováním se starého, neefektivního a přijímáním nových inspirací a podnětů ze světa vzdělávání a rozvoje lidského potenciálu.
Mám velkou radost, že ani ne po roce od zahájení prvního běhu byl náš program pro výcvik koučů „Academy of Coaching Excellence – Practitioner“ akreditován Evropskou radou pro mentorování a koučování (EMCC) a získal European Quality Award – jako první na našem trhu. Je to pro nás všechny v Coaching Systems velká čest a zároveň závazek dále rozvíjet kulturu koučování a profesionalizovat výcvik i praxi koučů. Zajistěte si místo v dalším výcviku co nejdříve!
S potěšením Vám také mohu oznámit, že od nového roku byla na pozici Managing Director v Coaching Systems jmenována Tereza Damborská. Přeji jí mnoho úspěchů a věřím, že vedle manažerských a operativních úkolů se bude dále věnovat svému působení v Academy of Coaching Excellence jako lektor/supervizor a exekutivnímu koučování.
Co přináší toto číslo newsletteru?
V prvním příspěvku se podrobněji věnujeme udělení akreditace EMCC a tomu, co znamená pro účastníky našich výcvikových programů. Dále si můžete prohlédnout fotografie z našeho výcviku koučů ACE i závěrečné certifikace a reflexi jedné z účastnic. Ve třetím příspěvku Vás chceme pozvat na unikátní kurz „Leading from the CORE“ světoznámé autorky o typologii Lindy Berens, který proběhne v květnu v Praze. Následující příspěvek referuje o mé účasti na konferenci Britské asociace pro typologii (BAPT), kde jsem vystoupil s workshopem Type and Leadership. A konečně Vás chceme informovat o konferenci Psychologie práce a organizace, která proběhne na půdě VŠE v Praze a jejímž partnerem je právě Coaching Systems.
Přeji nám všem veselé Velikonoce a krásné jaro – plné života a nové energie!
PhDr. Norbert Riethof  /   Director

Obsah:

Jako první v České republice jsme získali akreditaci EMCC

Náš program – intenzivní výcvik koučů ACADEMY OF COACHING EXCELLENCE akreditovaný Ministerstvem školství a tělovýchovy, získal v březnu 2012 také akreditaci od mezinárodní organizace EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučink). Tuto prestižní akreditaci EQA (European Quality Award) jsme získali pro úroveň Practitioner.

Moje osobní zkušenost s Academy of Coaching Excellence

Koučování má mnoho odborných definic. Pracuje s potenciálem a dovednostmi. Zaměřuje se na výkon a výsledek. Pomáhá nalézt cíle, uvědomit si plně realitu a objevit mnohdy nečekaná řešení a možnosti. To vše a mnoho jiných teoretických poznatků a východisek Vás naučí odborné publikace a kurzy. Dozvíte se, co koučování je a není, jaké má mít kouč dovednosti, jak vést rozhovor i jaké techniky používat. Budete-li mít „dobrého“ učitele a budete-li zodpovědný žák, získáte potřebný a cenný základ znalostí.

Kurz se světově uznávanou americkou lektorkou Lindou Berens se koná v Praze od 24. do 26. května 2012

Kdo je Linda Berens? Linda je zkušená lektorka z USA, s více než 30letou praxí a zkušenostmi nejen z oboru koučinku, ale také leadershipu a poradenství. Linda je autorkou řady knih a odborných publikací. Od roku 1991 vede certifikační kurzy MBTI a intenzivně se věnuje kombinaci různých typologických modelů. Výsledkem její práce je metodologie CORE, kterou máte možnost si na vlastní kůži vyzkoušet již v květnu.

Účast na konferenci Britské asociace pro typologii (BAPT)

V březnu tohoto roku mi bylo potěšením aktivně se zúčastnit výroční konference BAPT v Londýně. BAPT je významná britská nezisková organizace, založená v r. 1989 obdivovateli a následovníky Carla Gustava Junga a nadšenými propagátory a uživateli Myers-Briggs Type Indicator®(MBTI®).

Konference Psychologie práce a organizace v ČR konaná 20. a 21. září 2012

Dovolte nám pozvat Vás na konferenci Psychologie práce a organizace v ČR pořádanou katedrami psychologie - VŠE, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a Karlovou univerzitou - na které se naše společnost podílí jako Partner konference a bude zde prezentovat své služby a produkty.
Archiv:2013/022013/012012/032012/022012/012011/022011/01
2010/01
Coaching Systems s.r.o.
Blanická 28   |   120 00 Praha 2 - Vinohrady   
Telefon: +420 272 731 401   |   Mobil: +420 731 186 169
E-mail: info@coachingsystems.cz
www.coachingsystems.cz