Newsletter 2013/02

Akviziční a prodejní dovednosti nejlepším kurzem roku 2012

Tato příjemná zpráva vyplynula z interního výzkumu našeho významného klienta, společnosti ČSOB. Program, který vedly Lada Mezgerová a Blažena Mačáková, získal označení „Kurz s nejlepším hodnocením od účastníků roku 2012“ nejen mezi výcviky soft, ale i hard skills.

Interní průzkum se týkal více jak 130 kurzů hard i soft skills a do hodnocení byly zahrnuty ty kurzy, které v daném roce proběhly alespoň třikrát. Účastníci hodnotili několik parametrů, a to odbornou úroveň, kvalitu materiálů, přínos kurzu pro praxi nebo třeba relevanci vůči potřebám.

Lada Mezgerová, lektorka kurzu, k tomu dodává: „Mám z toho radost, protože mě práce na tomto projektu opravdu bavila. Domnívám se, že v současné, konkurenční době jsou programy podobného typu potřebné více než kdy jindy v minulosti....“

A co bylo cílem 3denního programu: Natrénování dovedností pro zvýšení efektivity v rámci akvizic, posílení vlastní vyjednávací pozice a schopnost identifikace prostoru pro akvizici (konkrétní nástroje a metody při akvizici)

Lada Merzgerová Blažena Mačáková
Lada Mezgerová        Blažena Mačáková

Petr Janeček  /   Product and Marketing Manager
Coaching Systems s.r.o.
Blanická 28   |   120 00 Praha 2 - Vinohrady   
Telefon: +420 272 731 401   |   Mobil: +420 731 186 169
E-mail: info@coachingsystems.cz
www.coachingsystems.cz